کاربر عزیز خوش آمدی

ثبت نام در سامانه فروش بلیط فدراسیون فوتبال

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ اطلاعات هویتی اطلاعات شخصی مدارک هویتی اطلاعات حساب بانکی تایید نهایی

آدرس محل زندگی

میباشد PNG , JPEG, JPG فرمت تصاویر قابل قبول
پیشرفت

پیشرفت

پیشرفت

                

لطفا دقت کنید با کامل کردن فرم ثبت نام : ۱- شرایط عضویت در این سامانه را تایید مینمایید. ۲- صحت اطلاعات درج شده را برعهده میگیرید.