اتمام مهلت خرید

با توجه به اتمام مهلت ثبت نام فعلا امکان فروش وجود ندارد.